Zawody Zielonogórskie 2016
Dodane przez adminek dnia 24 listopad 2015 11:36:26

ZWYCIĘSKIE STACJESTACJE INDYWIDUALNESTACJE KLUBOWESTACJE QRP
1.
2.
3.
SP5KP
SP9H
SP2XX
1.
2.
3.
SP9KDA
SP3KEY
SP6PZG
1.
2.
3.
SP9A
SP3CMX
SP9G
 
STACJE SWLSTACJE LUBUSKIESTACJE YL
1.
2.
3.
SP4-208
SP9-31044
SP7-003-24
1.
2.
3.
SP3KEY
SP3CMX
SP3GAX
1.
2.
SQ3REA
SQ9JJNPEŁNA KLASYFIKACJA

Wyniki Zawodów Zielonogórskich edycja 2016
dokumenty PDF (50,5kB)DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY

Wzór dyplomu okolicznościowego za zajęcie premiowanego miejsca
PRZYSŁANE LOGI (80)

SP7Z
SN10ZKBZ
SP8FB
SQ3REA
SP5KP
SQ2NUK
SP3MKS
SQ3MVC
SP8BWE
SP9JPA
SP4FVS
SP2XX
SP2UUU
SQ7CGN
SQ1NXW
SP9KDA
SP6PZG
SQ3JPC
SQ7SAX
SP5ENG
SP2HGV
SP5BMU
SP3A
SP2REC
SP7EWD
SP2MW
SP9RI_7
SP3CMX
SP4KCF
SQ9JIN
SP3PJW
SQ65HSC
SN4PW
SP5FHF
SP3SBE
SP6IOE
SQ9BDB
SQ7M
SP3PJY
SQ3BME
SP6GBP
SO5MAX
SQ7SAU
SP2DKI
SQ8PIW
SP4BOS
SP4JSJ
SP6BXM
SP3FXG
SP9G
SP9KJU
SQ7BTY
SP6JOE
SP9H
SP4KHM
SP4G
SP4-208
SP9A
SQ9E
3Z3AHK
SP3LEM
SP3JHY
SP6KCN
SQ7RJH
SP3DWH
SP7FGA
SP5PDB
SP6HEQ
SQ9ITA
SQ9KWY
SP9-31044
SP2FP
SP3KEY
SP4AWE
SP7-003-24
SQ3A
SP3BES
SQ2DYF
SN1944W
SP2MGR


ZALECANE PROGRAMY DO OBSŁUGI ZAWODÓW


DQR_Log
uniwersalny program służący do logowania łączności w zawodach w czasie rzeczywistym. Program sprawdza powtórzone QSO (jedna łączność na paśmie tą samą emisją), wyświetla podpowiedzi znaków (plik MASTER), znaki stacji zalogowanych podczas zawodów, listę sufiksów zalogowanych znaków, po zawodach zapisanie danych w formacie Cabrillo, ADIF, REG1TEST (EDI) lub CSV.
Licencja: FreewareO/S: MS WindowsWersja: 3.2.9.0
Dodano: 11.09.2015r.Autor:SP7DQRPobierz (1,46 MB)

SWL DQR Log
Program dla SWL służący do logowania nasłuchów w zawodach (w czasie rzeczywistym).
Licencja: FreewareO/S: MS WindowsWersja: 1.2
Dodano: 11.09.2015r.Autor:SP7DQRPobierz (963 kB)

Cabrillo_gen
program służący do ręcznego wprowadzenia łączności po zawodach do komputera i zapisania ich w formacie Cabrillo.
Licencja: FreewareO/S: MS WindowsWersja: 2.19
Dodano: 11.09.2015r.Autor:SP7DQRPobierz (280 kB)REGULAMIN

Regulamin Zawodów Zielonogórskich
z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania" im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ
http://hamradio.zielonagora.pl


 1. Organizator
 2. Cel zawodów

  Celem zawodów jest: 3. Uczestnictwo w zawodach
 4. Termin zawodów
 5. Czas zawodów
 6. Pasma, emisje i moc
 7. Wywołanie
 8. Łączności w zawodach
 9. Nasłuchy w zawodach
 10. Raporty

  Potwierdzenie łączności w zawodach stanowi wymiana raportów i sum kontrolnych pomiędzy korespondentami wg poniższych zasad:


  GRUPA KONTROLNA: 11. Punktacja w zawodach

  1. za QSO ze stacjami z Zielonej Góry, miejski powiat ZL
   4 pkt. na SSB,
   5 pkt. na CW,


  2. za QSO ze stacjami z powiatu Zielonogórskiego, powiat ZG
   3 pkt. na SSB,
   4 pkt. na CW.


  3. za QSO ze stacjami pozostałych powiatów województwa lubuskiego:
   GP, GW, KD, MI, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WP, ZY
   2 pkt. na SSB,
   3 pkt. na CW,


  4. za QSO z pozostałymi stacjami:
   1 pkt. na SSB,
   2 pkt. na CW.


  Wynik końcowy stanowi suma punktów liczona za przeprowadzone QSO razy mnożnik stanowiący ilość zaliczonych powiatów SP.

  Bez względu na rodzaj emisji powiat jest tylko raz punktowany. 12. Klasyfikacja


 13. Rozliczenie zawodów

  Rozliczenie zawodów następuje na podstawie dzienników zawodów przesłanych w terminie do 7 dni po rozegraniu zawodów.

  Zawody są rozliczane elektronicznie. Zachęcamy zatem do korzystania z programu DQRLog autorstwa Marka SP7DQR. Program do obsługi zawodów można pobrać z adresu: http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html .

  W związku z tym dzienniki zawodów będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo. Dzienniki zawodów należy wysłać na adres: zawody@zielonagora.pl,

  Obowiązuje nazwa pliku: znak_stacji.cbr (np: sp3iy.cbr)

  Dziennik zawodów musi zawierać:


  Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją lub po terminie będą zaliczane wyłącznie do kontroli. 14. Łączności nie zaliczane
 15. Nagrody

  Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – grawerton.
  Pozostałym uczestnikom zawodów zostaną przygotowane dyplomy elektroniczne (do pobrania ze strony www OT-32 i/lub wysłane e-mailem) z osiągniętym wynikiem i miejscem.
  Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W podziale nagród rzeczowych nie będą brali udziału członkowie Zarządu oraz kluby zrzeszone w OT-32.

  Poszukujemy fundatorów nagród rzeczowych dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
  Zadowolimy każdego sponsora prezentując jego reklamę na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK nr 32 i wymieniając go w protokole z zawodów publikowanym w czasopismach tematycznych. 16. Komisja zawodów

  Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Komisja, która dokona obliczenia wyników i klasyfikacji uczestników. Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.

  Skład Komisji: Józef SP3GAX - przewodniczący, Edward SP3IY - członek, Krzysztof SQ3JPD - członek. 17. Ogłoszenie wyników zawodów

  Wstępne wyniki ogłoszone będą po 14 dniach, od zakończenia przyjmowania logów z zawodów, na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK nr 32 http://hamradio.zielonagora.pl Uczestnikom przysługuje okres 24 godzin na składanie reklamacji. Po tym okresie ogłoszone będą wyniki ostateczne.
  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie oraz w czasopismach QTC i Świat Radio w czasie nie dłuższym niż 30 dni po rozegraniu zawodów.


Prezes LOT PZK, Marek Kuliński SP3AMO
Zielona Góra, dn. 11 listopada 2016 r.

Do pobrania

Regulamin zawodów
dokument PDF (75,4kB)