Lubuski OT PZK nr 32
  Welcome to: Lubuski OT PZK nr 32 [Guest] Strona GłównaArtykułyDownloadLinkiKontaktSzukajZarządKlubyCzłonkowieArchiwum
14 Kwiecień 2021 19:44:20  
Ostatnie Artykuły
!!Zawody Zielonogórs...
Zaproszenie na III W...
Zaproszenie na II Wo...
Zawody Zielonogórski...
ZAPROSZENIE - XXIV S...
Zawody
 • Zielonogórskie 2020
 • Kalendarz zawodów krajowych
 • Kalendarz zawodów     międzynarodowych

 • SP Contest Maraton
 • SP DX Contest
 • SP DX RTTY Contest
 • SP-CW-CONTEST
 • SP YL CONTEST

 • Archiwum
 • Zielonogórskie 2019
 • Zielonogórskie 2018
 • Zielonogórskie 2017
 • Zielonogórskie 2016
 • Zielonogórskie 2015
 • Zielonogórskie 2014
 • Zielonogórskie 2013
 • Zielonogórskie 2012
 • Lubuskie 2011
 • Lubuskie 2010
 • Lubuskie 2009
 • Zielonogórskie'08
 • Zielonogórskie'07
 • Zielonogórskie'06
 • Zielonogórskie'05
 • Zielonogórskie'04
 • Strefa pytań
 • Deklaracje, wnioski, informacje, Rozporządzenie...
 • Procedura przyjęcia nowego członka PZK
 • Wirtualny egzamin KF
 • Licencja i co dalej?
 • Wymiana świadectw
 • Zmiana kat. świadectw
 • Zostań członkiem PZK
 • Zostań krótkofalowcem
 • Zostań nasłuchowcem
 • Porady prawnika
  - wspólnota mieszkaniowa,
  - teren własny


 • dokument PDF (792kB)
  Poradnik antenowy

 • Zgłoś swoją instalację antenową
 • Maszty antenowe
 • Antena T2FD
 • Dipol wielopasmowy G7FEK
 • Antena GP na 80, 40 i 20m SP3VAQ
 • Antena KF na mobil SQ3JPP
 • Antena ramowa na 80 metrów wg SM0VPO
 • Dipol szerokopasmowy na 80m
 • Dipol wielopasmowy
 • Przewodnik po antenach KF
 • Anteny psują się od ziemi
 • Prawda o SWR
 • Ochrona odgromowa
 • Stacje BTS wg UKE-1
 • Stacje BTS wg UKE-2
 • Przybornik
  Słowniki internetowe

 • Leksykon emisji cyfrowych
 • Mapa wysokości terenu
 • Wykaz prefiksów
 • Radio w terenie
 • Literowanie
 • Kurs telegrafii
 • Terminarz krótkofalarski
 • Dokładny czas UTC
 • Kod Q
 • Band plan KF
 • Band plan UKF 70cm
 • Band plan UKF 2m
 • Aktualna propagacja
 • Mapa przemienników
 • Callbooki
 • Polskie biura QSL
 • Wykaz skrótów powiatów
 • Okręgi i skróty województw
 • Znajdź lokator
 • Znajdź dokładny lokator
 • Przydatne kalkulatory
 • Leksykon radioamatora
 • Internet Ham Atlas

 • Aktualna propagacja

  Dyplomy

  DYPLOMY POLSKIE


  Dyplom SP-PA  Dyplomy krótkofalarskie w SP
   Wytyczne dla kart QSLSubmit News Submit Article Visit our Forum 
  Zamieszczone na tej stronie informacje zaczerpnięte są z opracowanego przez kol. Aleksandra SP5GKA i wydanego przez Zarząd Oddziału Terenowego-Warszawa Polskiego Związku Krótkofalowców - "Informatora Krótkofalowca na rok 1996"

  Karta QSL jest kartą potwierdzającą przeprowadzoną łączność. Stanowi podstawę do zaliczenia łączności z danym krajem (lub kwadratem QTH lokatora), podstawę do uzyskania dyplomu, lub punktacji w zawodach.

  Karta QSL jest wizytówką indywidualnego krótkofalowca, lub klubu i reprezentuje polskie krótkofalarstwo w świecie.
  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYPEŁNIANIA I DRUKU KART QSL
  (zatwierdzone przez Plenum Zarządu Głównego PZK)

  Każda karta QSL musi spełniać szereg niżej podanych warunków:

  1. POTWIERDZENIE ŁĄCZNOŚCI.
   Stwierdzenie, że karta QSL potwierdza łączność dwustronną z tą samą stacją i tą samą emisją. Najczęściej używane są stwierdzenia w języku angielskim lub skróty slangu: CONFIRMING 2 WAY QSO lub CFM QSO - w tym przypadku w rubryce "rodzaj emisji" należy umieścić informację: 2 x CW; 2 x SSB.
   Karta SWL - w miejsce CFM QSO winna zawierać stwierdzenie nasłuchu np. HRD UR SIGS - lub podobne.

   UWAGA! - łączności przeprowadzane emisjami mieszanymi np. CW - SSB mogą nie być zaliczane do punktacji zawodów, dyplomów itp.


  2. ZNAK KORESPONDENTA.
   Miejsce (rubryka) na wpisanie czytelnego znaku korespondenta. Znaki obowiązkowo wpisywać dużymi literami drukowanymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na litery np. I - J; U - V itp. cyfrę zero obowiązkowo pisać: - zero przekreślone. zero
   (Kilka rodzajów czcionek z przekreślonym zero do pobrania z serwera FTP kolegi SP5QAC)


  3. GODZINA PRZEPROWADZENIA QSO.
   Godzinę rozpoczęcia łączności określać obowiązkowo w/g UTC. Jest to obowiązujący nas czas uniwersalny - równoznaczny czasowo z czasem GMT.


  4. DATA PRZEPROWADZENIA QSO.
   Datę należy pisać w/g obowiązującego systemu: rok - miesiąc - dzień np.: 1989-06-09 lub 1989-12-30. Zalecane jest używanie skrótu lub pełnej nazwy miesiąca w języku angielskim np.: 1990 January 10.
   NIE STOSOWAĆ oznaczeń miesięcy cyframi rzymskimi!


  5. RAPORT
   Raport dla korespondenta: przy łącznościach telegraficznych obowiązuje raport trzycyfrowy np. 579 przy łącznościach fonicznych (SSB; AM; FM) obowiązuje raport dwucyfrowy np. 58. Dodatkowe informacje określające warunki odbioru, propagacji, jakości sygnału, określać skrótami kodu Q np. QSB; QRM; QRK; itp. Nie zaleca się stosowania raportów łamanych typu 57/9-9 przy CW, lub 57/9 przy SSB, gdyż raporty takie mogą sugerować np. raport telegraficzny i pracę obustronną różnymi rodzajami emisji (CW - SSB). Należy stosować np. przy CW - 579 QSB; lub przy SSB - 58 QSB lub 56 QRN.


  6. PASMO
   Należy podawać w oznaczeniu MHz.


  7. RODZAJE EMISJI
   Podawać literami drukowanymi np. CW, SSB, RTTY, SSTV itp.


  8. PODPIS OPERATORA
   pełny lub inicjały lub skrót.


  9. QTH - miejscowość zainstalowania radiostacji.
   Przy łącznościach UKF należy obowiązkowo podawać lokator np. LOC KO02MG. Przy łącznościach KF również zaleca się podawanie lokatora.


  10. WŁASNY ZNAK NADAWCZY LUB NASŁUCHOWY.
   Znak winien być elementem dominującym na karcie QSL, obowiązkowo dużymi drukowanymi literami. Można stosować litery stylizowane, jednak muszą być czytelne dla każdej narodowości. Znak nasłuchowy należy pisać w formie: SP5-0098-WA, nie należy używać znaku łamanego np. SP5-0098/WA, gdyż sugeruje to pracę stacji w tym przypadku z USA.


  11. LOGOTYP PZK.
   Na karcie QSL winien być rysunek znaczka organizacyjnego PZK o wzorze i kształcie zatwierdzonym przez ZG PZK. Niektóre bowiem organizacje i wydawcy nie uznają (np. do dyplomów) kart QSL bez znaczka organizacji należących do IARU i taka karta dla kolekcjonera dyplomów jest bez wartości i może być przyczyną nie otrzymania potwierdzenia łączności. Dopuszczalne jest umieszczenie znaczków określających przynależność nadawcy czy SWL-owca do klubu LOK lub ZHP, jednak muszą one być zgodne z oryginalnymi wzorami tych organizacji.


  12. WYMIARY KARTY QSL.
   Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Konferencji IARU wymiary karty QSL ustalono na 9 x 14 cm przy wadze nieprzekraczającej 4 g. IARU zaleca pozostawienie w dolnej części karty QSL niezadrukowanego marginesu o wysokości 12 mm.


  13. JEDNOSTRONNE KARTY QSL.
   Wypełnianiu kart jednostronnych konieczne jest wpisywanie dodatkowo na odwrocie karty w lewym górnym rogu znaku korespondenta - ułatwia to ekspedycję kart w biurach QSL.


  14. SKRÓTY WOJEWÓDZTWA.
   Informację o skrócie województwa należy podawać w następującej formie: " WA for POLSKA AWARD" Jest to jedyna właściwa forma.


  Obok wyżej podanych informacji obowiązkowych, na karcie QSL mogą być podane informacje dodatkowe, np.:

  • rodzaj stosowanego sprzętu nadawczo-odbiorczego,

  • rodzaje stosowanych anten,

  • imię, nazwisko i dokładny adres operatora (lub stacji klubowej),

  • informacje o QSL np. PSE - TKS - QSL itp.,

  • skróty lub pełna treść informacji grzecznościowych, lub rubryka na krótką korespondencję,

  • adres Centralnego Biura QSL,

  • informacje o przynależności do klubów specjalistycznych,

  • informacje o zdobytych ciekawszych dyplomach itp.,

  • rysunki, zdjęcia mające na celu pokazanie operatora, stacji, regionu lub miasta. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na stronę graficzną i techniczną wykonania, estetykę, smak i formę, która powinna być jednoznacznie zrozumiała przez odbiorcę w dowolnym kraju świata. Nie zaleca się stosowania herbów miast, województw, gdyż nie są one czytelne poza granicami Polski.   Komentarze
  Brak komentarzy.
   Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Zobacz
  CallBook

  Forum krótkofalarskie
  Forum 1 | Contest Forum SP3KEY | Forum SP7PKI | Forum sympatyków DIGI
  Giełda sprzętu
 • Giełda QRZ
 • Giełda RadioSerwis
 • Opinie i zakupy
 • Nowości z PZK  >>> Strategia PZK <<<
  >>> Komunikaty PZK <<<
  Nowości z UKE
 • Wnioski o pozwolenia radiowe
 • Świadectwa radiooperatora
 • Wykaz pozwoleń radiowych w służbie radiowej amatorskiej osób
 • Wykaz pozwoleń radiowych w służbie radiowej amatorskiej kluby
 • Harmonogram sesji egzaminacyjnych na 2016 r. PDF
 • Biuro QSL nr 32
  QSL Manager
  SP3AMO
  Marek Kuliński
  lubuski_opzk@wp.pl

  ZIELONA GÓRA
  Lubuski Oddział PZK
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra

 • Przygotowanie kart QSL
 • Jak poprawnie wypełnić kartę QSL dla nasłuchowca ?
 • WYTYCZNE DLA KART QSL
 • Biura QSL wg IARU
 • Wykaz znaków dla QSL-managerów
 • QSL via BIURO PZK
 • Regulamin obsługi QSL członków PZK
 • Lubuski Oddział PZK
  PREZES: SP3AMO
  Marek Kuliński
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra
  lubuski_opzk@wp.pl

  SKARBNIK: SP3WVN
  Bronisław Sawerwain
  SP3WVN@o2.pl
  SEKRETARZ: SQ3JPD
  Krzysztof Rutkowski
  SQ3JPD@o2.pl

  QSL MANAGER: SP3AMO
  Marek Kuliński
  lubuski_opzk@wp.pl

  PRZEDSTAWICIEL OT PZK: SP3AMO
  Marek Kuliński
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra
  lubuski_opzk@wp.pl

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ: SP3CAI
  Bartosz Pastuszak
  sp3cai@wp.pl

  Pełny skład Zarządu >>>
  Silent Key OT PZK 32
  CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

  SP3AKR Wiktor, Słubice

  SP3MP Michał, Zielona Góra

  SP3DPZ Jerzy, Zielona Góra

  SP3VAL Lech, Gorzów Wlkp.

  SP3HMV Paweł, Świebodzin.

  SQ3ODP Regin, Gardzko k. Gorzowa Wlkp.

  SP3BLP SQ3A Zdzisław, Nowa Sól

  SP3GXH Krzysztof, Żagań

  SP3NYT Antoni, Gorzów Wlkp.

  SP3DAA Romuald, Zielona Góra

  SP3QD ex SP3EQD Marian, Szprotawa

  SP3FLR Janusz, Gorzów Wlkp.

  SP3F ex SP3NYG Roman, Zielona Góra

  SP3C ex SP3KB Jan, Zielona Góra

  SQ3HML Stefan, Międzyrzecz

  SP3VVD Jerzy, Kożuchów

  SP3SBQ Kazimierz, Świebodzin

  SP3CQW Maria, Gorzów Wlkp.

  SP3GUM Tadeusz, Gubin

  SP3GTQ Henryk, Słubice

  SP3IBX Włodek, Sulechów

  SQ3MQC Jerzy, Lubsko

  SP3HUM August, Żagań

  SP3DUE Jan, Lubsko

  SQ3JPI Roman, Zielona Góra

  SQ3ZR Grzegorz, Konotop

  SP3MGI Stanisław, Gorzów Wlkp.

  SQ3JPF Włodek, Nowa Sól

  SP3UIQ Wiesław, Łagów Lubuski

  SP3SUL Mirek, Strzelce Krajeńskie

  SQ3HMJ Dezyderiusz, Dobiegniew k. Strzelec Krajeńskich

  SP3SUF Edward, Lipki Wielkie

  SP3VV Piotr, Świebodzin

  SP3BKM Jurek, Nowa Sól

  SQ3LLT Marek, Otyń k. Nowej Soli

  SP3BLG Janek, Międzyrzecz

  SP3OSN Jurek, Międzyrzecz

  SP3RBE Fredek, Łagów lubuski

  SQ3JPG Wacław, Przylep k. Zielonej Góry

  SP3VAN Irena, Solniki k. Kożuchowa

  SP3NES Robert, Gorzów Wlkp.

  SP3SBC Krzysztof, Zielona Góra.

  SQ3NTN Roman, Drezdenko.

  SP3SBA Kornel, Zielona Góra.

  SP3RBP Jan, Zielona Góra.

  SP3BLR Paweł, Słubice.

  SP3UIB Henryk, Kargowa.

  SP3WVG Stanisław, Gorzów Wlkp.

  SP3ARB Jerzy, Zielona Góra

  SP3MGT Tadek, Słubice

  SQ3HV Heniek, Słubice

  SP3DQB Jurek, Słubice

  SP3EIH Mirosław, Zielona Góra

  SP3AUZ Juliusz, Nowa Sól

  SP3CTP Józef, Nowa Sól

  SP3CCX Jerzy, Nowa Sól

  SP3ARS Zbigniew, Nowa Sól

  SP3RBI Bogdan, Nowa Sól

  SP3CW Henryk, Nowa Sól

  SP3DWQ Tomasz, Nowa Sól

  SP3IAE Tadeusz, Międzyrzecz

  SP3RBF Ryszard, Zielona Góra

  SP3VAB Marian, Zielona Góra

  SP3CAR Ludwik, Gorzów Wlkp.

  SP3ABY Władysław, Gorzów Wlkp.

  SP3AXR Czesław, Żary

  SP3AVV Zygmunt, Lubsko

  SP3VAF Jerzy, Sulęcin

  SP3AXQ Tolek, Zielona Góra

  SP3AC Bronek, Zielona Góra

  SP3ART Zygmunt, Świdnica k/ZG

  SP3EUZ Ryszard, Zielona Góra

  SP3BBZ Jan, Świebodzin

  SP3NER Emilian, Świebodzin

  SP3SX Janek, Świebodzin

  SP3HUE Zbyszek, Międzyrzecz

  SP3FUO Waldek, Zielona Góra

  SP3NYK Danuta, Zielona Góra

  SP3UIS Stefan, Zielona Góra

  SP3OR Franciszek, Zielona Góra

  SQ3DWQ Jerzy, Zielona Góra


  Zgłoszenia lub dane do uzupełnienia proszę wysyłać na adres: SQ3JPD@o2.pl
  Lubuskie przemienniki
 • SR3ZG - FM 2m/70cm
 • DIGI APRS SR3NJE
 • SR3ZJ - FM 70cm
 • SR3G - FM 2m
 • SR3Z - FM 2m
 • SR3GO - FM 70cm
 • SR3ZX - FM 70cm
 • Multimedia
 • XXV Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2020
 • ZS/SP3CMX - South Africa
 • Droga na Bouvet Island
 • XXIV Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2019
 • W 12 dni dookoła świata
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2018
 • XXIII Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2018
 • SP3CMX 50 lat "Ham Radio"
 • XXII Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie Lubuskim
 • Wyprawa radiowa na Bornholm EU-030
 • N1ISS z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 • Irlandia południowa - EI/SP3CMX 2016
 • Irlandia Północna - MI/SP3CMX 2016
 • XXVIII Zjazd SPOTC 2016
 • XXI Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 1 maja 2016
 • Wspomnienie o polskich wyprawach DX
 • Zjazd SPOTC 2015
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - V edycja
 • XX Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 1 maja 2015
 • 50 lat Krótkofalarstwa w Dębnie
 • XXVI Zjazd SPOTC - Meeting of the SP Old Timers Club 2014
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - IV edycja
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - III edycja
 • Barlinecki Klub Krótkofalowców PZK SP1KRF
 • QSO SP3PGZ z Międzynarodową Stacją Kosmiczną OR4ISS
 • Ladies Ham Radio Year 2012 Number 3
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2012
 • I Piknik Eterowy w Barlinku
 • VK6/SP3SUX 2012
 • Filtr: SSB, CW, DIGI
 • SP3HLM - 1990
 • SP3FHV - 1990
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2011
 • Walne zebranie lubuskiego OT PZK
 • Łączności EME
 • Przemienniki w Jemiołowie
 • XIV Spotkanie Krótkofalarskie w Łagowie
 • XXIV ZJAZD PK RVG
 • Zamek Gorzów Wlkp.
 • Zamek Gorzów Wlkp.
 • Krótkofalarstwo dzisiaj
 • Alfabet Morse'a vs SMS
 • The Ham Band
 • The Contest
 • SP6LV w WADEC
 • CN5W-CQ WPX SSB '07
 • Citizens Band Radio
 • Radiowe Ja
 • Gdyby wszyscy ludzie
      dobrej woli
 • Częstotliwość
 • OT5A-CQ WPX SSB '07
 • DXy w mobilku
 • Alfabet Morse'a
 • Wywołanie ogólne
 • Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Copyright © 2007 oficjalny serwis internetowy Lubuskiego OT PZK 32 Kontakt: Krzysztof - SQ3JPD@o2.pl
     Powered by v6.01.6 © 2003-2005
  Comstock by:
  1920756 Unikalnych wizyt   

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu